Trung Tửu

1322

号码站

3

到达时间

21.10.2020 , 20:00

时间

21.10.2020 , 21:00

VICTORIA 2

1750

号码站

2

到达时间

21.10.2020 , 05:00

时间

21.10.2020 , 10:00

VICTORIA 1

1700

号码站

1

到达时间

20.10.2020 , 07:00

时间

20.10.2020 , 10:00

Nam Cường

1566

号码站

0

到达时间

18.10.2020 , 15:00

时间

18.10.2020 , 18:00

Liên hệ hotline 0328 225 699 để biết thêm thông tin chi tiết

号码站

0

出发时间

31.05.2020 , 09:28

游览路线

Tham quan vịnh 1 ngày đi qua 4…

Bình An

1239

号码站

3

出发时间

更新中

游览路线


Bình An

3109

号码站

3

出发时间

更新中

游览路线


Phương Đông 36

8155

号码站

2

出发时间

更新中

游览路线


一般资讯

总面积为

7.600

m2

吨位

25.500

gt

国际客运码头

470

m

120

3

1.350

服务

地点

地址:广宁省,下龙市,拜山坊,新的海陆轮廓

离下龙太阳世界公园500米)