VICTORIA 8

APM-8

Bến

8

Thời gian đến

31.05.2020 , 18:00

Thời gian đi

11.05.2020 , 04:55

VICTORIA 9

APM-9

Bến

9

Thời gian đến

11.05.2020 , 22:00

Thời gian đi

09.05.2020 , 22:00

VICTORIA 6

APM-6

Bến

6

Thời gian đến

08.05.2020 , 09:00

Thời gian đi

08.05.2020 , 13:00

VICTORIA 7

APM-7

Bến

7

Thời gian đến

08.05.2020 , 08:00

Thời gian đi

08.05.2020 , 13:00

Hòa Bình

HB123

Khởi hành

31.05.2020 , 21:28

Lịch trình

Tham quan vịnh 1 ngày đi qua 4 hang động
4

Hòa Bình 1

HB2

Khởi hành

31.05.2020 , 21:28

Lịch trình

Tham quan vịnh 1 ngày đi qua 4 hang động
4

Hòa Bình 3

HB3

Khởi hành

31.05.2020 , 21:28

Lịch trình

Tham quan vịnh 1 ngày đi qua 4 hang động
5

Hòa Bình 4

HB4

Khởi hành

31.05.2020 , 21:28

Lịch trình

Tham quan vịnh 1 ngày đi qua 4 hang động
8

Hòa Bình 5

HB5

Khởi hành

31.05.2020 , 21:28

Lịch trình

Tham quan vịnh 1 ngày đi qua 4 hang động
7

Hòa Bình 6

HB6

Khởi hành

31.05.2020 , 21:28

Lịch trình

Tham quan vịnh 1 ngày đi qua 4 hang động
6

Hòa Bình 7

HB7

Khởi hành

31.05.2020 , 21:28

Lịch trình

Tham quan vịnh 1 ngày đi qua 4 hang động
7

Hòa Bình 9

HB9

Khởi hành

31.05.2020 , 21:28

Lịch trình

Tham quan vịnh 1 ngày đi qua 4 hang động
9

Thông tin chung

Diện tích

7.600

m2

Tiếp nhận 2 tàu quốc tế

225.000

GT

Chiều dài bến quốc tế

470

m

Tàu du lịch neo đậu

300

tàu

Nhà ga

3

tầng

Chiều dài bến nội địa

1.350

m

Dịch vụ

T 1
T 2
T 3