Đang cập nhật

N/A

Bến

0

Thời gian đến

02.09.2020 , 05:00

Thời gian đi

02.09.2020 , 09:00

Liên hệ hotline 0328 225 699 để biết thêm thông tin chi tiết

Khởi hành

31.05.2020 , 09:28

Lịch trình

Tham quan vịnh 1 ngày đi qua 4 hang động
0

Bình An

1239

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

3

Bình An

3109

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

3

Phương Đông 36

8155

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Nam Cường 99

7159

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Hiền Linh 68

7019

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Phương Đông 19

6009

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

SEOUL Hạ Long

6709

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

3

Đông Phong 02

1402

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Nam cường

4799

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Rồng Việt

8369

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Tùng Dương 26

7399

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Hùng Long 28

7628

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Việt Thắng

5719

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Vịnh Xanh 68

6058

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

3

Thiên Cung 88

1279

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Tùng Dương 08

6708

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Minh Hiếu

6808

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Đạo Anh 36

7099

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

3

Thủy Long 88

8218

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Tú Phương 68

7346

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Công Nghĩa 19

6495

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Chi Thành 06

6938

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Bạch Đằng

3097

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Đức Phượng 08

1377

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Kang Nam

1762

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Đạo Anh 68

5269

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

3

Đức Phương 18

7009

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

SEOUL Hạ Long

6728

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

3

Đức Phương 68

6185

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Tùng Dương 68

7048

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Rồng Việt

1355

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Công Nghĩa 68

6344

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Thịnh An 20

7136

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Công Nghĩa 29

6237

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

2

Ngọc Linh 16

6409

Khởi hành

01.01.1970 , 00:00

Lịch trình

1

Thông tin chung

Nhà Ga

3

tầng

Chiều dài bến quốc tế

470

m

Chiều dài bến nội địa

1.350

m

Diện tích nhà Ga

7.600

m2

Tiếp nhận 2 tàu quốc tế

225

GT

Tàu du lịch neo đậu

300

tàu

Dịch vụ

T 1
T 2
T 3